Geen posts.
Geen posts.

Voorbereiding

Voor het feest plaats vond hebben we met de activiteiten commissie van club 1 (Enjoy) een aantal keer bij elkaar gezeten. Daar hebben we als eerste de taakverdeling binnen de commissie besproken, daar kwam uit dat ik voorzitter zou gaan worden. Ik was dus ook verantwoordelijk voor het overzicht buiten mijn andere taken binnen de commissie.

Vervolgens zijn we gaan brainstormen waar we voor staan en wat de naam en het logo van de commissie zou gaan worden. Toen dit allemaal duidelijk was zijn we gaan kijken wat onze eerste activiteit zou gaan worden. We hadden gekozen voor een club feest in de Blackbox inclusief eten. Studenten konden voor 10 euro onbeperkt drinken en eten.

Nadat dit bekend was hebben we de taakverdeling gemaakt. Ik was verantwoordelijk voor:

- Het draaiboek
- Licht en geluid

Deze 2 taken waren zo rond.

Uitvoering

Op de dag zelf heb ik het geluid en licht zelf opgehaald en weer na het feest weggebracht. Dit heb ik ook zelf aangesloten en ook weer afgesloten na afloop. Verder heb ik tijdens het feest als DJ gefunctioneerd. De presentatie was ook deels in handen van mij.

Na afloop moest alles weer schoongemaakt worden dit heb ik ook mee gedaan.

Competenties

Ik heb de volgende competenties aan dit feest gekoppeld:

- Inzet
- Samenwerken
- Groepsgericht leiding geven
- Stressbestendigheid
- Initiatief

Deze heb ik ieder START geformuleerd.